ПРЕДПЕЧАТ

     Клиентите могат да изпращат материалите за печат по електронен път (чрез интернет) или да ги донесат в офиса на материален носител (паус, филм, диск).
     Ние можем да поемем грижата да придвижим материалите през всички процеси на предпечатната подготовка.
     Изработваме хелио - копие (макет на изделието преди печат, с което могат да прегледат книжните тела преди печат и да бъдат отстранени допуснати технически и издателски грешки.
 
© 2010 Инвестпрес АД. Всички права запазени.


Fatal error: Call to undefined function geoip_country_code_by_addr() in /home/investpr/public_html/statistic/includes/geo.php on line 163